یادگیری زبان انگلیسی

برنامه‌ریزی روزانه برای یادگیری زبان انگلیسی

گوش ما با کلمه برنامه‌ریزی آشناست. بسیار شنیده‌ایم که قدم اول برای موفقیت، تعیین هدف و قدم دوم، برنامه‌ریزی برای رسیدن به این هدف است. برنامه‌ریزی روزانه برای یادگیری زبان انگلیسی کاری است که به اعتقاد بسیاری  از کارشناسان …

بهبود مهارت لیسنینگ و راه های آن

یکی از 4 مهارتی که در یادگیری زبان جدید برای داوطلب مطرح است، مهارت شنیداری یا لیسنینگ است. لیسنینگ جز اساسی‌ترین مهارت‌هاست زیرا عامل مهمی برای برقراری ارتباط بین افراد هست. برای اینکه بتوانید زبان موردنظر را روان صحبت …