پادکست

بهبود مهارت لیسنینگ و راه های آن

یکی از 4 مهارتی که در یادگیری زبان جدید برای داوطلب مطرح است، مهارت شنیداری یا لیسنینگ است. لیسنینگ جز اساسی‌ترین مهارت‌هاست زیرا عامل مهمی برای برقراری ارتباط بین افراد هست. برای اینکه بتوانید زبان موردنظر را روان صحبت …