قورباغه‌ات را قورت بده

برنامه‌ریزی روزانه برای یادگیری زبان انگلیسی

گوش ما با کلمه برنامه‌ریزی آشناست. بسیار شنیده‌ایم که قدم اول برای موفقیت، تعیین هدف و قدم دوم، برنامه‌ریزی برای رسیدن به این هدف است. برنامه‌ریزی روزانه برای یادگیری زبان انگلیسی کاری است که به اعتقاد بسیاری  از کارشناسان …