Placement Test

Placement Test

  • همکاران ما روی پیامرسان What'sApp با شما در ارتباط خواهند بود.
  • کلیه اطلاعات برای شما ایمیل خواهد شد بنابراین ایمیلی را وارد نمایید که همیشه از آن استفاده می کنید
    چنانچه سابقه تدریس دارید و یا از سطح زبانی خوبی برخوردار هستید گزینه بله را انتخاب نمایید
  • قیمت: 25,000 تومان
  • 0 تومان