Intesol for Teachers

مدارک ویژه اساتید زبان

در بخش اول مدارک ویژه اساتید زبان توضیح داده خواهد شد
در بخش بعد سوال های رایج مربوط به این مدارک و در نهایت لینک های ثبت نام را خواهید دید.

IELTS for Teachers
این مدرک که معادل 120 ساعت کلاس است برای اساتیدی است که تمایل دارند نه‌تنها با شیوه‌های تدریس در کلاس‌های آمادگی آزمون آیلتس آشنا شوند بلکه مدرکی قابل‌ارائه به مؤسسات زبانی داخل و خارج از ایران داشته باشند

IELTS

Online Teaching International TTC
این مدرک ویژه اساتیدی است که می‌خواهند با اصول روش تدریس کلاس‌های آنلاین آشنا شوند. بخصوص در دوران جدید که بیشتر کلاس‌های زبان به سمت کلاس‌های آنلاین پیش می‌روند.

CELTO

TESOL Level 3

T9850- هزار تومان
 • 120 ساعت

 • دوره آفلاین در LMS

 • دوره آنلاین
  Practical TESOL

 • TP پیش از دوره

 • DEMO پایان دوره

ثبت نام

TESOL Level 5

T17850- هزار تومان
 •  190 ساعت

 • دوره آفلاین در LMS

 • دوره آنلاین
  Pracical TESOL

 • TP پیش از دوره

 • DEMO پایان دوره

ثبت نام

DIPLOMA in TESOL

£850- پوند انگلستان
 • 380 ساعت

 • دوره آفلاین در
  LMS انگلستان

 • TP پیش از دوره

 • DEMO پایان دوره

 • اساتید انگلستان

ثبت نام

IELST for Teachers

T4950- هزار تومان
 • 120 ساعت

 • دوره آفلاین در LMS

 • دوره آنلاین
  IElTS for TEachers

 • TP پیش از دوره

 • DEMO پایان دوره

ثبت نام