اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

در دنیای مدرن دیگر نمی‌توان از یادگیری زبان انگلیسی غافل ماند. امروزه بین‌المللی بودن این زبان بیش از هر  زمان دیگری حتی در زندگی روزمره انسان‌ها حس می‌شود. اما با تمام پیشرفت‌های موجود گاهی موانعی بر سر راه افراد به وجود می‌آید که موجب می‌شود یادگیری سخت شود. یکی از این موانع اشتباهات رایج زبان انگلیسی است که تکرار آن بعضی اوقات زبان‌آموز را خجالت‌زده و از ادامه راه یادگیری دلسرد می‌کند.

از اشتباهات رایج زبان انگلیسی چه می دانید؟
اشتباهات رایج زبان انگلیسی را می‌شناسید؟!

منظور از این اشتباهات چیست؟

یک سری اشتباهات رایج در زبان انگلیسی وجود دارند که تکرارشان موجب می‌شود زبان‌آموز به آن‌ها عادت کند و متوجه غلط بودنشان نشود. این اشتباهات که اغلب بسیار جزئی و ظریف‌اند، گاهی از آموزش غلط و گاهی از کم‌دقتی زبان‌آموز نشئت می‌گیرند. خطاهای دستور زبان و نگارش، اشتباهات تلفظی و استفاده از کلمات گمراه‌کننده که بسته به سطح دانش زبان‌آموز متفاوت و متداول است از جمله اینهاست.

چرا تصحیح این اشتباهات مهم است؟

اشتباهات در زبان انگلیسی خیلی آسان اتفاق می‌افتند و بسیار آسان‌تر در نوشتار و گفتار جا خوش می‌کنند. اشتباهات به‌ظاهر ساده و کوچک معنای جملات و کلام شما را تغییر می‌دهند و یادگیری را برایتان دشوار می‌کنند. اگر اساس یادگیری زبان انگلیسی برقراری ارتباط است، اشتباه در زمان‌بندی جملات و عدم فهم معنی درست کلمات مانع از ارتباط صحیح می‌شود. وقتی هنگام مکالمه با یک فرد انگلیسی‌زبان مدام اشتباه می‌کنیم به اصل ارتباطمان لطمه می‌زنیم و به او نشان می‌دهیم که زبان انگلیسی‌مان قوی نیست.

 مجموعه این اتفاقات منجر می‌شود فرصت‌های تحصیلی و شغلی خوب که به‌واسطه زبان انگلیسی ممکن است سر راهمان قرار گیرد خیلی زود از بین برود. پس مهم است که اشتباهات رایج زبان انگلیسی را بشناسیم و آنها را تصحیح کنیم.

10 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

It’s یا  Its

مثال اشتباه:

 The spider spun it’s web. Its a very beautiful web

«its» بدون آپاستروف، صفت ملکی است. در مثال بالا هنگام صحبت از تار عنکبوت باید از «its» استفاده کنیم که می‌شود: its web به معنای تار عنکبوت. زمانی هم که قرار است بگوییم آن تار بسیار زیباست باید  «it’s» را به کار ببریم. «it’s» مخفف «it is» است.

شکل صحیح:

The spider spun its web. It’s a very beautiful web

چه تفاوتی بین its  و it's است؟
تفاوت It’s و Its

تناسب فعل و فاعل

مثال اشتباه:

The list of items are on the desk

وقتی فاعلی مفرد است، فعل آن هم باید مفرد باشد؛ در مثال بالا درست است که item با s جمع نوشته شده است اما جمله به list اشاره دارد که آن هم مفرد است. در اینجا یک لیست روی میز است و متناسب با آن فعل هم باید مفرد  یعنی «is» باشد.

شکل صحیح:

The list of items is on the desk

Gone  یا  Went

مثال اشتباه:

She had already went to the bathroom

یکی از اشتباهات رایج زبان انگلیسی عدم تشخیص درست زمان فعل‌ها است. went قسمت دوم فعلِ go و gone قسمت سوم آن است. در جملاتی که زمان آن ماضی بعید یا ماضی نقلی است، قسمت سوم فعل که در اینجا gone است استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که gone هیچ‌وقت بدون فعل کمکی در جمله نمی‌آید و همیشه به همراه افعال کمکی استفاده می‌شود. افعال کمکی عبارت‌اند از: has, have, had, is, am, are, was, were, be

شکل صحیح:

She had already gone to the bathroom

go, went, gone. اما کدام؟
تفاوت Go, Went, Gone

Watch, Look, See

مثال اشتباه:

Stop watching my private journal. / I look at the snow falling

 I don’t play tennis, but I look at them playing every day

«see»، «look» و «watch» اغلب اوقات در معنی با هم اشتباه می‌شوند. بسته به شرایط مختلف معانی آنها با هم متفاوت است. تفاوت بین این سه فعل را می‌توان به‌صورت زیر توضیح داد:

فعل «look at» یعنی مستقیم و باهدف به چیزی نگاه‌کردن. مثل نگاه‌کردن به دفتر خاطرات یک فرد.

فعل «see» یعنی دیدنِ چیزی که چشممان به آن افتاده است. به این صورت که ما به دنبال دیدن آن نبودیم بلکه آن چیز جلوی چشمانمان قرار گرفته است و ما هم آن را دیده‌ایم. مثل دیدن تنیس بازی دیگران که دنبال دیدنش نبودیم اما ناگهان دیده‌ایم.

فعل «watch» یعنی بادقت تماشاکردنِ چیزی. مثل تماشای برف یا تماشای فیلم که آن را بادقت و هدف‌دار تماشا کرده‌ایم.

شکل صحیح:

Stop looking at my private journal. / I watch the snow falling. / I don’t play tennis, but I see them playing every day

ضمیر نابجا

مثال اشتباه:

 Take a deep breath through your nose and hold it

یکی دیگر از اشتباهات رایج زبان انگلیسی استفاده نابجا و نادرست از ضمایر است. ضمیر در جمله به‌جای اسم می‌نشیند؛ ما در این جمله می‌خواهیم کسی بینی‌اش را بگیرد و نفسش را حبس کند، اما مشخص نیست ضمیر «it» در انتهای جمله به nose به معنای بینی اشاره دارد یا به breath به معنای نفس. وقتی ازاین‌دست اتفاقات می‌افتد و ضمیر ممکن است جمله را مبهم کند، باید همان کلمه منظور را نوشت و از به‌کاربردن ضمیر پرهیز کرد. فقط زمانی که دقیقاً مشخص باشد به چه چیزی اشاره می‌کنیم از ضمیر استفاده می‌شود.

شکل صحیح:

 Take a deep breath through your nose and hold your breath

Look, see , watch  را کی استفاده کنید؟
Look, See, Watch

Literally یا  Figuratively

مثال اشتباه:

I’m literally melting because it’s so hot. / Figuratively speaking, it’s 100 degrees out here

«literally» یعنی «به معنای واقعی کلمه». وقتی می‌خواهیم بزرگی، عظمت و اهمیت چیزی را نه به شکل استعاری بلکه واقعی بیان کنیم از این قید استفاده می‌کنیم. مثلاً در مثال بالا جمله دوم، منظور این است که هوای بیرون واقعاً صد درجه است و گوینده می‌خواهد بزرگی ابعاد آن را نشان دهد؛ پس باید از literally استفاده کرد.

اما «Figuratively» معنایی استعاری دارد و زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم تصویری غیرواقعی از بزرگی و عظمت چیزی در ذهن دیگران ایجاد کنیم. این قید برای اغراق و بزرگ‌نمایی به کار می‌رود. مثلاً در مثال بالا جمله اول، منظور شدتِ گرمی هوا نه به شکل واقعی بلکه مجازی و استعاری است و گوینده می‌خواهد در نشان‌دادن این گرما اغراق کند. چون وقتی از فعل melt که به معنای ذوب شدن استفاده می‌کند منظور ذوب شدن واقعی نیست. به همین دلیل قیدی غیرواقعی نیز برای آن به کار برده است که آن «Figuratively» است.

شکل صحیح:

Figuratively speaking, I’m melting because it’s so hot. / It’s literally 100 degrees out here

Loan  یا  Borrow

مثال اشتباه:

Can you borrow me that book? You can loan me my notes

از اشتباهات رایج زبان انگلیسی اشتباه گرفتن معنای «borrow» به معنی «قرض گرفتن» و «loan» به معنی «قرض دادن» است. در مثال بالا می‌خواهید کتابی قرض بگیرید و نوشته‌هایتان را قرض بدهید، اما جای فعل‌ها را اشتباه نوشته‌اید. نباید در تشخیص معنیِ فعل‌ها مانند مثال بالا دچار اشتباه شویم.

شکل صحیح:

Can you loan me that book? You can borrow my notes

تفاوت borrow  و loan در چیست؟
تفاوت Loan و Borrow را می‌دانید؟!

خودمانی یا رسمی

مثال اشتباه:

(At job interview) “ ?Hey, what’s up ”

در هنگام صحبت رسمی نباید از پرسش « ?Hey, what’s up » به معنای «چه خبرها؟» استفاده کرد. این پرسشی است که در دیدارهای دوستانه میان دو فرد صمیمی به کار می‌رود. پس در مثال بالا چون فرد در یک مصاحبه شغلی است بی‌ادبانه است که این‌گونه احوالپرسی کند؛ پرسش دیگری برای این منظور مصطلح است.

شکل صحیح:

  “ ?Hello, how is everything going”

انگلیسی آکادمیک یا زبان پیامکیِ غیررسمی

مثال اشتباه:

(In an academic paper) If u want to know my opinion tho, IDK who should be president

«IDK» مخفف «I do not know»  است و نباید در نوشته‌های رسمی و آکادمیک استفاده شود. پس این عادت مخفف نویسی را که از اشتباهات رایج زبان انگلیسی است، باید در زبان نوشتار ترک کنیم. این نوع کلمات عامیانه فقط برای مکالمه و پیامک مناسب هستند.

شکل صحیح:

If you want to know my opinion, I do not know who should be president

جملات اتصالی (Run-on Sentences)

مثال اشتباه:

I am a woman and I am a good mother and I am an office worker

اگر نمی‌توانید جمله بالا را یک‌نفس بگویید، پس نباید آن را یک‌نفس و بدون وقفه بنویسید. Run-on جمله‌ای است که در آن دو یا چند جمله کامل بدون علامت‌گذاری مناسب به هم می‌پیوندند. مثال بالا دارای دو جمله جداگانه (بند مستقل) است که باید از هم جدا شوند.

شکل صحیح:

I am a woman. I am a good mother and an office worker

از جملاتی اتصالی چه میدانید؟
جملات اتصالی کدام‌اند؟!

نتیجه‌گیری

در مسیر یادگیری زبان انگلیسی گاهی پیش می‌آید در هنگام صحبت یا نوشتن، اشتباهاتی بکنیم که جملاتمان باعث کج‌فهمی یا حتی خنده‌ دیگران بشود. این اشتباه‌های ساده گاهی آن‌قدر تکرار می‌شوند که دیگر متوجهشان نمی‌شویم و درنتیجه یادگیری‌مان را با اشکال مواجه می‌کنیم. در این مقاله به ۱۰ مورد از اشتباهات رایج زبان انگلیسی اشاره کرده‌ایم که شناخت‌ و تصحیحشان موجب می‌شود زبان انگلیسی را بهتر بیاموزیم و درست‌تر به کار ببریم.