Education calendar

تقویم آموزشی سال 1400 آموزشگاه آنلاین دانش‌گستر(اجوکاتک)

در این تقویم ترم هایی که در سال 1400 برگزار خواهیم کرد مشخص شده است. مجموعا ده ترم در سال جاری خواهیم داشت. شروع، پایان و زمان های ثبت نام و … آموزشگاه اجوکاتک کاملا مشخص شده است

ادامه تقویم آموزشی آموزشگاه آنلاین دانش‌گستر(اجوکاتک)